Nasze produkty

Krówki zapakowane w specjalne - okazyjne kuferki także z Państwa nadrukiem

Masy krówkowe do wafli, ciast czy deserów

Galaretka owocowa - produkujemy na starych nabytych doświadczeniach i tradycji...

Blok orzechowy

Zajmujemy się także pakowaniem kasz jęczmiennych, ryżu czy kaszy gryczanej...

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Bidzinach

Bidziny 29
27-532 Wojciechowice

tel. +48 15 861 83 19

+48 15 861 83 25

www.bidziny.pl

Nasze marki

Informacja dla dostawców

 

W związku ze spadkiem średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim (strona MRiRW : ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ), informujemy, że cena podstawowa mleka surowego w skupie ulega obniżeniu. Współczynnik zmiany ceny mleka ulega zmianie z -4,2 w m-cu poprzednim na -4,3 w m-cu bieżącym.

 

Informacja dla dostawców

 

 

 

W związku ze wzrostem średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim (strona MRiRW : ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ), informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie wynosi 0,6985000. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny nie ulegają zmianie.

Współczynnik zmiany ceny mleka ulega zmianie z -4,3 w m-cu poprzednim na -4,2 w m-cu bieżącym.

 

W związku ze wzrostem średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim (strona MRiRW : ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ), informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie wynosi 0,74529950. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny nie ulegają zmianie.

Współczynnik zmiany ceny mleka ulega zmianie z -4,2 w m-cu poprzednim na 6,7w m-cu bieżącym.

 

Informacja dla dostawców

 

01.09.2017

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na tym samym poziomie co w miesiącu ubiegłym, informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie nie ulega zmianie i wynosi 0,74529950. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny pozostają bez zmian.

 

Informacja dla dostawców

 

01.10.2017

 

01,11,2017-01,12,2017

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na tym samym poziomie co w miesiącu ubiegłym, informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie nie ulega zmianie i wynosi 0,74529950. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny pozostają bez zmian.

 

Informacja dla dostawców

 

01.01.2018

 

 

 

W związku ze spadkiem średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie ulega zmianie i wynosi 0,6865000. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny pozostają bez zmian.